Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ?

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ?
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ?
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ?

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetim planı (EAYP), tesis içerisinde gerek proses kaynaklı oluşan endüstriyel tehlikeli ve tehlikesiz atıkları gerekse de proses dışı ofis faaliyetleri sonucu oluşacak tehlikeli ve tehlikesiz atıkların sırasıyla belirlenmesi, mümkünse önlenmesi, mümkünse kaynağında azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması ve sonuç olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış atık taşıma araçlarıyla taşınarak geri dönüşüme veya bertafa verilmesi işlemlerinin bütününü yer aldığı plandır. Bahsi geçen tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetim planının (EAYP) Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerince belirlenmiş bir formatı bulunmaktadır.

(İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı Formatı’na Ulaşmak İçin Tıklayınız)

Kimler Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı Hazırlamak Zorundadır ?

Atık Yönetim Yönetmeliği Madde 4’te yer alan atık üreticisi tanımına uyan herkes tehlikeli, tehlikesiz atık yönetim planı hazırlamak ve bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü’ne 3 yıllığına onaylatmak zorundadır.

  1. j) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır ?

İlgili planın oluşturulabilmesi için öncelikle tesis içerisinde oluşan tüm atıkların kodlarının ve tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. (Tehlikeli ve tehlikesiz atık kodlarına ulaşmak için tıklayınız) Belirlenen her atığın kendine göre ayrı tehlikelilik özelliği bulunduğundan ve atıkların birbiri ile temas ettiğinde birbirleri ile reaksiyona girebilmeleri veya birbirlerini kontaminasyona uğratabilecekleri gibi sebeplerle atıklar birbirlerine karıştırılmamalıdır. Öncelikle çalışma alanlarında atıkların sıkça çıktığı alanların ortak noktaları sayılabilecek yerler belirlenerek buralara üzerlerinde ilgili atık kodunun yazdığı, atığı tarif eder şekillerin yer aldığı tehlikeli atıklar için 4 tarafı kapalı, tehlikesiz atıklar içinse üstü açık olabilecek şekilde atık toplama elemanlarının yerleştirilmesi gerekmektedir. İlgili atık toplama elemanları tesisimizde kaynağında ayrıştırma noktası dediğimiz alanları oluşturmaktadır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların kaynağında ayrı toplanması sonucu biriken atıkları yine atıkların birbirileri ve dış ortamla temas etmesini engelleyecek ve 6 aya kadar depolama yapabileceğimiz geçici tehlikeli ve tehlikesiz atık sahalarının tesis içerisinde inşaa edilmesi gerekmektedir. Geçici tehlikeli atık depolama sahasının özelliklerini barındıran dökümanımıza ulaşmak için tıklayınız. Geçici atık depolama sahasında 6 aya kadar bekletilebilen tehlikeli atıklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili atıkların kodu ile yetkilendirilmiş uygun geri dönüşüm, bertaraf, atık ara depolama tesislerine vermek zorundadırlar. Ayrıca ilgili atıkların gönderimlerini ECBS (entegre çevre bilgi sistemi) üzerinde yer alan MOTAT uygulaması üzerinden yapmak zorundadırlar. İlgili tesislerin aynı zamanda konu kısmında 2872 sayılı çevre mevzuatına atıfta bulunur şekilde zorunlu tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı Başvurusu Nereye Yapılır ?

Tesisler tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetim planı için öncelikle yukarıda anlatılan yönetim sistemini kurmaları gerekmektedir. Sonrasında bir dilekçe ile bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aşağıdaki evrakları ek kısmına koyarak başvuruda bulunmalıdırlar.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

Ek-1: Kaşe İmzalı Atık Yönetim Planı

Ek-2: Kapasite Raporu

Ek-3: Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası

Ek-4: 2019 Yılına Dair Atık Beyanı

Ek-5: Atık Oluşumunun da Gösterildiği İş Akım Şeması ve Proses Özeti

Ek-6: ÇED Görüşü, Çed Gerekli Değildir Kararı, Çed Olumlu Kararı

Ek-7: Ticaret Sicil Gazeteleri ( Kuruluş ve Güncel Adresi Gösterir )

Ek-8: Vergi Levhası

Ek-9: İmza Sirküsü

Ek-10: Kanal Bağlantı Yazısı

Ek-11: Vaziyet Planı

Ek-12: Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Sahaları, Kaynağında Ayrıştırma Noktaları Fotoğrafları

Ek:13: Atık Yönetimi İle İlgili Çevre Eğitimlerine Dair Bilgi, Belge ve Dökümanlar

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı Onayları ile Kim İlgilenir ?

Yukarıda bahsedilen dilekçe ve ekleriyle birlikte, tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetim planı onay yazısı almak için, bağlı bulunan İl Müdürlüğü’nün evrak kayıt sistemine sunulduğunda dilekçe ve ekleri bağlı bulunduğunuz ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü personeline atanır. İstanbul’da başvuru yapmanız halinde İstanbul İl Müdürlüğü Çevre Yönetim Şube Müdürlüğü personellerinin bilgilerinin yer aldığı sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

Armada Çevre olarak tesisinizde tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetim planınızı (EAYP) oluşturarak, milli servetimiz olan atıklarımızın, tesisinizin bu işlemler için harcayacağı maliyetlerin de minimize edilmesini sağlayarak doğru noktalara ulaşmasını sağlamakta ve İl Müdürlüğünce 3 yıllığına onaylanacak atık yönetim planınızı (EAYP) hazırlamaktayız. Konu ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Atık Yönetim Planı hazırlanması hizmeti ile ilgili bize ulaşmak için tıklayınız

İçerikle ilgili mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

29314 Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği

30829 Sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım