Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi

Armada Çevre olarak;

Deneyimli ve uzman kadromuzla artık pek çok alanda firmaların kimliği olarak kabul edilen

kapasite raporu ve sanayi sicil belgelerinin alımını TESK sistemine kayıtlı mühendislerimiz aracılığı ile çok kısa süre içerisinde gerçekleştirmekteyiz. Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi ile ilgili detaylı bilgiye bu yazının devamında ulaşabilirsiniz.

1) Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir ?

Kapasite raporu, bir firmanın yıllık yıllık iş gücü, iş gücünün dayalı olduğu makine teçhizatı ve çalışan sayısı, yıllık üretimde kullanılan malzemelerin çeşidi ve miktarını özetleyen TOBB üyesi odalar tarafından verilen bir belgedir. Kapasite raporunun geçerliliği alınanan odaya göre değişmekle birlikte 2 veya 3 yıldır. Bu sürenin sonunda üretim kapasitesinde bir değişiklik olmasa da yenilenmesi gerekmektedir. Makinalar vasıtasıyla üretim yapan hemen hemen her sektördeki firma için kapasite raporu çıkarılabilir. Kapasite raporu işletmenin bağlı bulunduğu ticaret odasından alınabilmektedir. 1-10 arası çalışana sahip işletmeler üyesi olması durumunda İTO’dan, 10 kişinin üzerindeki işletmeler ise yine üye olma şartıyla İSO’dan kapasite raporu çıkarabilirler. İSO’dan çıkarılacak kapasite raporunun harç ödemesinin İTO’dan çıkarılacak bir kapasite rapor harcından 3 kat daha fazla olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?

Kapasite Raporunun kullanıldığı alanlar;

 • Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
 • Dahilde İşleme İzin Belgelerinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

İTO Kapasite Raporu başvuru sayfası için lütfen tıklayınız

İSO Kapasite Raporu başvuru sayfası için lütfen tıklayınız

2) Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Nedir ?

Sanayi sicil belgesi, devletin her alanda üretim yapan sanayicilerin toplam iş gücü, makine ve üretim kapasitesini hesap edebilmesi, hali hazırdaki sanayicinin durumu hakkında istatiski verilerin hesap edilebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen bir belgedir. 6948 sayılı yasa gereği üretim yapan her sanayicinin üretime başlayıp kapasite raporunda belirtilen üretime başlama tarihinden 2 ay içerisinde sanayi sicil belgesi alması zorunludur. Aksi takdirde işletmlere sanayi sicil belgesini alsalar dahi idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi sicil belgesinin çıkarılmasında devlete herhangi bir harç ödemesi yapılmamakta olup ayrıca sanayi sicil belgesinin alınabilmesi için kapasite raporunun olmazsa olmaz olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Sanayi Sicil Belgesi Nerelerde Kullanılmaktadır ?

 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
 • Elektrik faturalarını %20 indirimli olan Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
 • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
 • Dolaylı olarak iş imkanı oluşturur.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

Önemli Not: Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Sanayi sicil belgesi çıkarılırken işlenmesi istenen veriler bire bir kapasite raporunda yazan ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde doğru olmayan beyanda bulunmanın cezası 1232 TL'dir. Ayrıca sanayi sicil belgesinin alımından sonra yıllık işletme cetvellerinin da doldurulması gerekli olup bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işletmelere para cezası uygulanmaktadır.

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım