Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Endüstriyel Atık Yönetim Planı
Endüstriyel Atık Yönetim Planı
Endüstriyel Atık Yönetim Planı
Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ?

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca; tesis bünyesinde tehlikeli veya tehlikesiz atık oluşumu gözlenen kuruluşların, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte başvurarak, 3 yıl geçerliliği bulunan atık yönetim planı onay yazısını almaları gerekmektedir.

Atık Yönetim Planı (EAYP) Onay Süresi Ne Kadar Sürelidir ?

İl Müdürlükleri tarafından yazılan Atık Yönetim Planı (EAYP) Onay Yazısı'nın geçerlilik süresi 3 yıldır.

Atık Yönetim Planı (EAYP) Olmayan Kuruluşlara Uygulanabilecek Müeyyide Nedir?

Bu kapsamda yapılacak denetimlerde kurumun Çevre İl Müdürlüklerince onaylı Atık Yönetim Planı (EAYP) Onay Yazısı bulunmaması durumunda uygulanacak para cezası 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş olup her yıl için miktar güncellenmektedir.

Atık Yönetim Planı (EAYP) için Gerekli Olabilecek Belgeler Nelerdir?

Yükümlü tesislerde atık yönetim planı raporlarında uygulanacak rapor formatları yıllar içerisinde küçük değişikliklerle revize edilmiştir. Son Endüstriyel Atık Yönetim Planı Rapor Formatı'na ilgili linkten indirebilirsiniz. Rapor hazırlandığında ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlünce tarafınızdan tesis faaliyeti ve durumuna göre aşağıdaki belgeler istenebilir.

1) Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti
2) Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı
3) Güncel Kapasite Raporu
4) Yapı Kullanma İzin Belgesi
5) Geçici Atık Depolama Alanı’na ilişkin bilgiler / fotoğraflar
6) İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı
7) İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları
8) Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
9) Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)
10) Atık analizleri, sözleşmeler

Atık Yönetim Planı (EAYP) Onayında Resmi Kurumlara Harç Yatırılır mı ?

Atık Yönetim Planı (EAYP) onay yazısının alımında herhangi bir resmi kuruma herhangi bir harç ödenmemektedir.

Armada Çevre olarak;

Atık yönetim planı (EAYP) onay yazısının alınması ve atık yönetiminin oluşturulması amacıyla, danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalar bünyesinde aşağıda yer alan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 • Tesis bünyesinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların belirlenmesi,
 • Oluşan atıklara ilişkin olarak, Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre uygun atık kodlarının belirlenmesi,
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için, ilgili Yönetmelik çerçevesinde gerekli özellikleri içerecek şekilde atık sahasının oluşturulması amacıyla projelendirme çalışmasının yapılması
 • Tesisin üretim, laboratuvar, ofis vb. kısımlarında oluşacak atık cinslerine ve atık yoğunluğuna uygun olarak, kaynağında ayrıştırma noktalarının planlanmasının ve oluşturulmasının sağlanması
 • Firma içerisinde atık yönetiminin sağlanması amacıyla, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Tesiste oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış geri kazanım/bertaraf firmalarına gönderiminin sağlanması amacıyla lisanslı kuruluşlarla irtibata geçilmesi ve sözleşme imzalanmasının sağlanması
 • Atık gönderimine ilişkin, atık alım firmaları ile yapılan sözleşmelerin ve firmalara dair lisans/izin belgelerinin geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesi
 • Tesiste oluşan tehlikeli atıkların gönderiminin yapılabilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elektronik portalı olan MOTAT sistemi üzerinden atık taşıma taleplerinin oluşturulması
 • Tesiste oluşan tehlikesiz atıkların gönderimi sırasında, yıl sonunda gerçekleştirilecek bildirimlerde kullanılmak üzere atıklara ilişkin kayıtların tutulması
 • Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk sigortasının, ilgili ibareleri içerecek şekilde firma tarafından yaptırılmasının sağlanması,
 • Firmanın yıl içerisinde göndermiş olduğu tehlikeli ve tehlikesiz atıklara ilişkin atık beyanının gerçekleştirilmesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen format kapsamında Atık Yönetim Planı taslağını oluşturarak ekleri ile birlikte İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve dosyanın takibinin yapılması
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek denetimde firmada hazır bulunulması
 • Atık Yönetim Planı süresinin kontrol edilerek yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne Ulaşmak için Tıklayınız

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ? Nasıl Hazırlanır ? Başlıklı Yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

Atık Yönetim Planı Hazırlanması ile ilgili bize ulaşmak için tıklayınız

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım