Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Görüşü, Çed Raporu)
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Görüşü, Çed Raporu)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Görüşü, Çed Raporu)

Çed Raporu Nedir ?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde, projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Çed Raporu Nerden Alınır ?

Çed Yönetmeliği'nin EK1 listesinde yer alan projelerle ilgili hazırlanan çed raporları direk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunularak Çed Olum Kararı Ankara'dan alınır. EK 2 listesinde yer alan projelerle ilgili hazırlanan proje tanıtım dosyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olarak illerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunularak Çed Gerekli Değildir kararı alınır.

Çed Raporu Ne Zaman Hazırlanmalıdır ?

Kuruluşların faaliyete başlamadan önce ilk yapması gereken işlem, gösterecekleri faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmesidir.

Çed Prosedürü Nasıl İşler ?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde;

  • Ek-1 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek olan kuruluşların, ÇED Raporu hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme ve düzenlenecek toplantılar neticesinde, firma için ya “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararı verilecektir.

“ÇED Olumlu” kararı, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonrasında kabul edilebilir düzeylerde olacağını ifade etmektedir. ÇED Olumlu kararı sonrasında gerekli izinler alınarak yatırıma başlanabilir.

“ÇED Olumsuz” kararı, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla uygulanmasında sakınca olduğunu belirten karardır. Yatırıma başlanamaz.

  • Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek olan kuruluşların, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlatarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir. İl Çevre Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde ya “ÇED Gerekli Değildir” ya da “ÇED Gereklidir” kararı çıkmaktadır.

“ÇED Gerekli Değildir” kararı, projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve ÇED Raporu hazırlanmasına gerek olmadığını belirten karardır. ÇED Gerekli Değildir kararı alınması sonrası yatırıma başlanabilir.

“ÇED Gereklidir” kararı, projenin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenebilmesi amacıyla ÇED Raporu hazırlanması gerektiğini belirten karardır. ÇED Olumlu kararı alınmadan yatırıma başlanamaz.

  • Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan faaliyetleri gerçekleştirecek kuruluşların, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarak ÇED Kapsam Dışı görüş yazısını almaları gerekmektedir.
  • ÇED Olumlu”, “ÇED Gerekli Değildir” ve “ÇED Kapsam Dışı” yazısı alınmadan hiçbir projeye başlanamaz, yatırım yapılamaz, teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. İlgili kararları almadan faaliyete başlayan kuruluşlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

“Armada Çevre” olarak,

ÇED Kapsamdışı görüş yazısının alınması, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve ÇED Raporunun hazırlanması hususunda danışanlarımıza hizmet vermekteyiz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Çed Yönetmeliği ile ilgili işlemlerinizle ilgili bize ulaşabilirsiniz.

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım