Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri İşletme İzni
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri İşletme İzni

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri İşletme İzni

28 Haziran 2015 PAZAR tarih ve 29400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik gereğince;

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Tersane Bölgelerine yerleştirilen kooperatif ve kooperatif üyesi tekne imalatçısı tesislerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri almak kaydıyla 31/12/2020 tarihine kadar işletme izni almak zorundadır.

Armada Çevre olarak;

Tersaneler bölgesindeki tersane, çekek yerleri ve tekne imalatçısı tesislere yukarıda bahsi geçen yönetmelik şartlarının sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti sağlamakta, tüm eksik evrakları Armada Çevre olarak hazırlayarak, bakanlık yetkilileri ile gerekli teması kurmakta, evrak takibi yapmakta ve konu ile ilgili tesis çalışanlarına gerekli eğitimleri vermekteyiz.

Pek çok tersane, çekek ve tekne imal yerinin İşletme İzni almakta zorlandığı bu süreç sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir denetçinin evrakları ve evrakların uygulamalarını sahada denetlemesi sonucunda; İşletme İzin belgesi verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olmak kaydıyla tesis adına düzenlenir.

İşletme İzni ve kısmi işletme izni bulunan tesisler listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız

1. İŞLETME İZNİ İÇİN BAŞVURACAK TESİSLERİN BAŞVURU EVRAKLARI

İşletme izni belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurulur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi,

d) Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet veya ön izin sözleşmesi, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin resmi senet ve kullanma izni sözleşmesi belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

e) Tesisteki 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

f) Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yazısı,

g) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği,

h) İlgili kurumundan alınmış tesisin yangınla mücadelede yeterli olduğuna dair belge,

k) Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği,

l) Tesisler için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

ı) Tesis alanına ait onaylı imar planı paftası.

2. KISMİ İŞLETME İZNİ İÇİN BAŞVURACAK TESİSLERİN BAŞVURU EVRAKLARI

Yeni tesisler, kısmi işletme izni belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvururlar;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiler için sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi,

d) Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet veya ön izin sözleşmesi, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin resmi senet ve kullanma izni sözleşmesi belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

e) Tesisteki 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

f) Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği,

g) Tesis alanına ait onaylı imar planı paftası.

İlgili Mevzuat

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’e ulaşmak içi tıklayınız

İlgili Haber

Gelişli Yat Armada Danışmanlık İş Birliği ile Tekne İmal Yeri İşletme İzin Belgesini Aldı'ya ulaşmak için lütfen tıklayınız

Sarıhan Deniz Araçları Tekne İmal Yeri İşletme İznini Armada Danışmanlık İş Birliği ile Aldı'ya ulaşmak için tıklayınız

Konu ile ilgili bize ulaşmak için tıklayınız

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım