Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Deşarj İzin Belgesi (DİB) / GSMR Görüşü

Deşarj İzin Belgesi (DİB) / GSMR Görüşü

Atıksu nedir?

Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sulardır.

Evsel Atıksu Nedir?

Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksulardır.

Endüstriyel Atıksu Nedir?

Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksulardır.

Deşarj Nedir?

Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltılmasıdır.

Alıcı Ortam Nedir?

Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı, geçiş ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevredir.

Arıtma Tesisi Nedir?

Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine ve/veya alıcı ortama boşaltılmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü tesistir.

İdare Kimdir?

İstanbul için İSKİ, Bursa için BUSKİ, Sakarya için SASKİ, Kocaeli için İSU, İzmir için İZSU, Ankara için ASKİ gibi belediyelere ait su ve kanalizasyon işleri müdürlükleri

Deşarj İzin Belgesi (DİB) Nedir?

Deşaj izin belgesi, Endüstriyel atıksuları, İdare tarafından çıkarılan Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere İSKİ tarafından verilen belgedir.

GSMR Görüşü Nedir?

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (GSMR) İdare tarafından çıkarılan Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği şartlarını sağlayan işletmeye, İdare tarafından verilen görüştür.

  • Tehlikeli, zehirli, zararlı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler, arıtma ve ön arıtma çamurları ve septikleşmiş çamurlar ile atıksu şebekesini olumsuz etkileyerek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her türlü katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez.
  • Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atıksuyunu, kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, yetkili bertaraf tesisine nakletmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür.
  • Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletme, idareden Deşarj İzin Belgesi (DİB) almak zorundadır.
  • Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere Deşarj İzin Belgesi (DİB) verilir. Deşarj İzin Belgesi aynı zamanda Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat olumlu görüşü yerine geçer.
  • Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyona bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise atıksuların işletmeye ait fosseptikte toplanması zorunludur.
  • Endüstriyel atıksu kaynaklanmayan veya çeşitli teknolojilerden faydalanarak tesis içi önlem alarak endüstriyel atıksularını devir daimli kullanan, kanalizasyon şebekesine hiçbir endüstriyel atıksu deşarjı olmayan işletmelere talep etmeleri halinde endüstriyel atıksu deşarjı olmadığını bildirir Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı olumlu görüşü (GSMR Görüşü)

Organize Sanayi Bölgelerinde;

Atıksuların kanalizasyona verilebilmesi için, belirtilen deşarj standartlarına uyulması gerekmektedir. Deşarj standartlarının aşılması durumunda, gerekli tedbirlerin alınması sonrası kanalizasyona atıksu deşarj edilebilir. Deşarj standartlarının sağlanması durumunda, işletmeye Organize Sanayi Bölgesi tarafından kanal bağlantı izin yazısı/atıksu görüş yazısı düzenlenir.

Organize sanayi bölge yönetimleri kendilerine ait altyapı sisteminin İdareye ait kanalizasyon şebekesine bağlandığı noktada bu Yönetmelikte belirtilen deşarj şartlarını sağlamak zorundadır.

GSMR BAŞVURU FORMUNU WORD OLARAK İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

GSMR BAŞVURU FORMUNU PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ'NE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KONU İLE İLGİLİ BİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım