Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Hakkımızda

Hakkımızda

ÇEVRE DANIŞMANLIK / YÖNETİM HİZMETİ

Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; bu doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir.

T.C. Anayasamızın, 56. Maddesi; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. “ demektedir. Bu ilkeden hareketle; Armada Çevre ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı LTD. ŞTİ. olarak; Ülkemizde ve dünyada yaşanan çevre sorunlarının da farkında olarak, çevre değerlerine sahip çıkılması ve çevrenin korunması için hizmet vermektedir.

Önce İnsan ve Çevre” ilkesiyle hızla büyümeye devam eden Çevre Danışmanlık firmamızın, güven odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.

VİZYON

Bizimle çalışan iş yerlerinde;

  • Ergonomik çalışma koşullarını sağlamak,
  • İşgücü ve zaman kayıpları önlemek,
  • Maddi kayıpları önlemek,
  • Tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarında yardımcı olmak,
  • Çevresel risklerin mühendislik bakış açısı ile minimize edilmesi ve çözüm ortaklarımızın yükümlülüklerini zamanında ve en efektif yol ile yerine getirmek,
  • Karşılıklı anlayış ve sevgi saygı içerisinde modern dünya kalitesinde hizmet sunmak,
  • Çevre Danışmanlığı sektöründe lider, sektöre yön veren, uluslararası arenada danışılan Çevre Danışmanlık firması olmaktır.

MİSYON

Çalışmalarımızın tümünde “Önce İnsan ve Çevre” faktörünü göz önünde tutarak koruyucu ve önleyici bir anlayışla hizmet vermek temel misyonumuzdur. Bu nedenle çevresel risklerin azaltılması ve uluslararası standartlardaki çevre yönetim sistemlerinin kuruluşlara entegre edilip benimsetilmesi, çalışanların çevresel kazalara veya olası kirlenmelere karşı eğitimlerini üstlenmeyi, çevreyi ve insanı korumak için periyodik ziyaretlerimizi yaparak erken ve en etkili müdahale imkanını sağlamayı, kalıcı kirlenmeyi ve çevresel farkındalığın yok olmasını önlemeyi, mutlu bireylerin, sağlıklı bir çevrede yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak için özveriyle çalışmayı esas biliriz.

Dengeli, sağlıklı, sürdürülebilir bir çevre ve üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmak şirketimizin temel misyonudur. Verdiğimiz hizmetlerde çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler kurarak güvenilir olmaya önem vermekteyiz. Düzenli kontrol ve denetimlerle hizmet sunduğumuz iş yerlerinde bütün çalışanlarda “Çevresel Güvenlik Kültürü” bilincinin yerleştirilmesi amacımızdır.

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım