Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?

09.08.2014 tarih ve 29083 sayı numaralı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik ile Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması ve yenilenmesi halinde ilgili Resmi Mercilere bildirilmesi hususlarında Güvence Hesabı görevlendirilmiştir. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk kapsamında faaliyet gösteren ve zorunlu sigortasını yaptırmış işyerleri Sigorta Bilgi Merkezi tarafından(SBM) tespit edilmektedir. İşyerleri poliçe vadesinin sona ermesinden 30 gün önce söz konusu poliçelerini yenilemesi hususunda Güvence Hesabı tarafından uyarılmaktadır . İşyerlerinin poliçe vadesinin sona ermesinden 30 gün önce söz konusu poliçelerini yenilenmemesi durumunda Güvence Hesabı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmaktadır. Bu nedenle Poliçe süresinin takibi yapılmalı ve süresi içerisinde mutlaka güncellenmelidir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’ nun “tehlikeli kimyasallar ve atıklar’’ başlıklı 13. Maddesinde sorumluların kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda oldukları, 20. Maddenin birinci fıkrasının (p) bendinde ise Kanunun 13. Maddesinde öngörülen mali sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 24.000 Türk Lirası idari para cezası verileceği hükmü yer almaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca,


Tehlikeli atık oluşumu gözlenen firmaların, atıklarından kaynaklı olarak üçüncü şahıslara verilebilecek zararlara karşı tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir. (2872 Sayılı Çevre Kanunu 13. Madde).
Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası olmayan firmalara 2024 yılı için kesilen idari ceza 464.585 TL TL’dir. (2872 Sayılı Çevre Kanunu 20.Madde p bendi)

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım