Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Motor Yağı Değişim İzin Belgesi
Motor Yağı Değişim İzin Belgesi

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi Nedir ?

21 Aralık 2019 Tarih ve 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğince motor yağı değişimi yapan tamirhaneler, akaryakıt istasyonları, yetkili ve özel servisler 31 Aralık 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak 5 yıl geçerliliği bulunan Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak zorundadır. Aynı zamanda araçlarını bakıma götüren vatandaşlarımızın araçlarını Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi bulunan noktalara götürmeleri gerekmektedir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi'nin motor yağı değişimi yapan noktalara düzenlenebilmesi için düzenlenmesi gereken bazı fiziksel şartlar bulunmakta olup aynı zamanda da tesislerinde atık yönetimini sağlayacak unsurları oluşturmaları gerekmektedir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi'ni Almak isteyen işletmelerin Yapmaları Gerekenler Nelerdir ?

(1) Atık yağ üreticileri;

  1. a) Atık yağ oluşumunu en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
  2. b) Farklı gruplardaki atık yağları birbirleriyle, su, çözücü, toksik, tehlikeli ve/veya diğer maddelerle/atıklarla karıştırmamakla,
  3. c) Ek-1’de yer alan gruplara göre atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmek ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla,

ç) Geçici depolama alanında kolayca doldurulup boşaltılabilir nitelikte üzerinde “atık yağ” ibaresi bulunan variller veya tanklar kullanmakla, kullanılan ekipmanlarda taşma, dökülme, sızma ve benzeri durumları engelleyecek tedbirleri almakla,

  1. d) Atık yağları yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim etmekle,
  2. e) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından itibaren başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

yükümlüdür.

(2) Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

Armada Çevre olarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak isteyen tesislerin ilgilinin belgenin alımında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

30985 Sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım